Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Foto’s Creatieve Kliederkerk “ huis op de rots “

Het was weer een gezellige middag vol leuke creatieve activiteiten rondom het Bijbelverhaal “ het huis op de rots”.

Sta jij stevig ?
Samen werken, samen vieren , samen eten !

de volgende creatieve kliederkerk is 26 maart

Daar wil jij toch ook bij zijn? Wees  welkom !

Mannencafé (1e vrijdagavond v/d maand)

Iedere eerste vrijdagavond van de maand is er om 20.00 uur mannencafé in De Ontmoetingskerk.
We beginnen met een bak koffie of thee waarna er wat lekkers gegeten & geschonken wordt.
We doen dit “Amercan style”: iedereen brengt wat mee.
Inmiddels zijn er al wat “signature” brengers met ………… !!

Er is geen vast agenda, maar het staat je vrij een onderwerp aan te dragen.
Goede gesprekken over zinnige onderwerpen ontstaan dan altijd als vanzelf.
En voor de “derde-helft” is er altijd nog onze APP-groep

Interesse? Weet je welkom, ook als je niet op zondag komt “kerken”.

Wilbert van Alkemade – 06 1890 7214

Foto’s doopdienst 11 december gepubliceerd

 

Een aantal foto’s zijn, zoals gebruikelijk, geplaatst in de rubriek Zondagsbrieven Rond de Cunerakerk, achter het wachtwoord.

Ouders kunnen de originele foto’s opvragen door een mail te sturen naar zbcunera@pknrhenen.nl.

Volkskerstzang + liturgie

Op vrijdag 23 december organiseren wij als Protestantse Gemeente te Rhenen een volkskerstzang in de Cunerakerk.
De afgelopen 2 jaar kon de kerstzang helaas door de Coronabeperkingen niet worden bezocht. Gelukkig is dat nu wel mogelijk! Alle bekende kerstliederen komen langs.
Muziekvereniging Ons Genoegen verleent haar medewerking.

Wij nodigen jong en oud uit om aan de vooravond van Kerstmis mee te komen zingen en nodig anderen uit om mee te gaan!

De kerstzang begint om 19.30 uur.

Fius van Laar en Adrie Stoker

De Volkskerstzang is mee te kijken via Kerkdienst gemist

En de te zingen liederen vindt u in de liturgie.

Diensten rondom de viering van het Kerstfeest

U bent welkom in (een van) de diensten rondom het Kerstfeest:

Vrijdag 23 december 19.30 uur Volkskerstzang

Zaterdag 24 december 19.00 uur Kinderkersfeest

Zaterdag 24 december 21.30 uur Kerstnachtdienst

Zondag 25 december 10.15 uur kerkdienst

 

Douwe Egberts koffiewaardepunten sparen voor Voedselbank Neder Veluwe

Douwe Egberts koffiewaardepunten sparen voor Voedselbank Neder Veluwe

In december  wordt opnieuw een grote Douwe Egberts koffiewaardepunten actie gehouden. Douwe Egberts organiseert deze actie in samenwerking met Voedselbanken Nederland. In ruil voor DE-waardepunten krijgt de Voedselbank koffie voor haar klanten. De Voedselbank Neder-Veluwe doet weer mee met deze succesvolle actie. Koffie is duur en zit praktisch nooit in de kratten.

Afgelopen jaren was de actie een groot succes in het gebied van Voedselbank Neder- Veluwe (Elst, Rhenen, Wageningen, Renkum, Doorwerth en Oosterbeek). Dit dankzij de medewerking van velen. Het resultaat was dat we afgelopen voorjaar voor de

Voedselbank in Rhenen en Elst meer dan 2000 pakken koffie beschikbaar waren. Deze zijn in de loop van het jaar in de voedselpakketten van de klanten gedaan.

Wilt u iedereen in uw omgeving attent maken op deze actie zodat men de punten nu al kan gaan verzamelen?

Inleveren

De koffiewaardepunten kunt u inleveren  bij Huis van de Gemeente, Sportcentrum

’t Gastland, AH Rhenen, AH Elst, Buurtgarage  en diverse  kerkgebouwen.

In januari worden de punten verzameld en aangeboden aan Douwe Egberts.

PS

Ook puntenbonnen van de Perla-koffie van AH zijn welkom, de bonnen worden ingeleverd en het verkregen geld wordt overgemaakt naar de Voedselbank.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Voedselbank Neder Veluwe , uitgiftepunt Rhenen

Info: actievoor@voedselbanknederveluwe.nl

 

Gemeente groeigroep 2 keuze avonden: Di/Do

Ben je ……. zinzoeker, twijfelaar, nieuwsgierig of gelovig opgevoed?

Voor iedereen die graag samen leven en geloof wil ontdekken, delen en de actualiteit van de bijbelse verhalen wil verkennen,
zijn er (nu nog) twee groepen op verschillende tijdstippen (iedere 2e donderdagavond en 3e dinsdagavond van de maand – beide 19.45 uur) voor alle generaties.
We nodigen je dan ook van harte uit kennis te maken en het zelf te ervaren.

Contact en informatie:
Symon Jagersma  of 06-266 949 84

Ontmoeting in advent, warmte en licht

Het is een donkere tijd, de laatste weken van het jaar. Donker, vanwege het gebrek aan licht, maar ook omdat alles in onze wereld lijkt te schudden. En tot overmaat van ramp laten we de kachel uit of zetten hem lager dan we gewend waren. Dit jaar is het ook nog een koud. Tijd voor warmte en licht, vinden ds. Inge de Jong en ds. Peter Breure van de Ontmoetingskerk in Rhenen. En waar vind je warmte en licht? Op plekken waar mensen elkaar ontmoeten, daar is warmte en licht. Natuurlijk zien we uit naar de komst van het Kind en staat deze symbool voor het goede nieuws dat komen gaat. Maar eigenlijk kunnen we daar niet op wachten en zijn we tijdens de adventsweken al druk om dat licht en die warmte te verspreiden.

Op allerlei plekken in de stad zijn al evenementen om mensen bij elkaar te brengen. Zo is er de soos van de historische vereniging, zijn er activiteiten in de buurtgarage of de Westpoort, is er koffie in de Ontmoetingskerk en de Koningskamer. Enkele gemeenteleden delen iets van hun hobby of geven gelegenheid tot gezelligheid. Speciaal in deze weken  bent ook welkom bij onze predikanten Peter Breure voor een sinterklaasverhaal, bij ds Inge de Jong voor een kerstverhaal en ds Jan Meertens voor een kop koffie en een praatje.

Deze weken zijn er op 3 woensdagen ook avondgebeden in het koor van de Cunerakerk met liederen uit o.a. Taizé. Daar zal de warmte moeten komen uit het samen zingen en bidden, want de verwarming is uit.

De adventsperiode loopt uit op de viering van de geboorte van Jezus. Hij is het Licht der wereld en verspreidt de warmte van ontmoeting. Er zijn kerstvieringen in de Cunerakerk en de Ontmoetingskerk. De avondgebeden zijn op 30 november, 7 en 14 december van 19.15-19.45 uur.

Zie poster  waar er die dag een activiteit is.

Inzage begroting 2023 College van Kerkrentmeesters

De begroting van het College van Kerkrentmeesters voor 2023 ligt vanaf 15 november tot 1 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau (tijdens openingstijden).

Kleding inzamelingsactie Zending over Grenzen

Puilt jouw kledingkast ook zo uit?  Helaas voor veel mensen in o.a. Oost-Europa niet. Te veel mensen daar leven in schrijnende omstandigheden. Help stichting Zending over grenzen mee omzien naar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen, zodat zij merken dat ze er niet alleen voor staan.

Hoe? Op de zondagen 20/11 27/11 en 4/12 verzamelen wij kleding en schoenen (in goede staat en gewassen) in voor baby’s, kinderen, pubers, volwassenen en ouderen. U mag de kleding en het schoeisel inleveren in een zak onder de toren. De stichting zal het sorteren, vervoeren en uitdelen. En daarmee een stukje van Gods liefde delen.

Lucas 3:10-11: De mensen vroegen hem (Johannes): ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen. ‘

Doet u/ doe jij mee? www.zendingovergrenzen.nl

Astrid Harbers en Yvonne Donken