Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Duurzaam Rhenen

Creatieve Kliederkerk 18 september

Zondag 18 september was er weer de eerste creatieve kliederkerk van dit seizoen.

Kinderen en ouders/grootouders gingen creatief aan de slag rondom het verhaal van de Emmausgangers. Het thema was : Zie jij Jezus en de vriendjes en vriendinnetjes om je heen  ? In de korte viering gingen de kinderen geblinddoekt op zoek naar Jezus, die ze vonden in de persoon van ds. Peter. Soms zijn we te druk met ons zelf en missen we het verdriet bij de ander. Laten we er ook zijn voor de kinderen en groten om ons heen ! En breng een lach op hun gezicht als ze verdrietig zijn.

Na de viering aten we gezellig met elkaar broodjes kroket ! De volgende creatieve kliederkerk is zondag  27 november van 16-18 uur .

 

 

Overzicht activiteiten Groene Kerk PGR, 2022 – 2023

Groene Kerk activiteiten 2022 – 2023 definitief en in ontwikkeling [15462]

Mijn naam is….

Dominee Peter Breure stelt zich voor.

Ds Peter Breure

PKN Rhenen – » Wie zijn wij?

 

Taizé viering 2 oktober

A.s. zondagavond 2 oktober is er weer een Taizé viering. Het thema van de dienst is: “De moed om te geloven”.

We komen samen om te zingen, bijbel te lezen, stil te zijn voor en met God en samen het Licht te delen. U/jullie zijn welkom om 19.30 uur. Na de dienst is er info over de Taizé jongerenreis in de herfstvakantie. Dat zal zijn rond 20.15 uur.

Team Taizé vieringen, Wilbert, Hans en Linda

BHV-trainingen Cunerakerk

Op 7 en 28 september en 12 oktober (inclusief kosters) vindt BHV training plaats.

Deze avonden vinden plaats in de Cunerakerk van 19.30-22.00 uur.

Voor lesmateriaal wordt gezorgd. Heb je je nog niet aangemeld en zou je toch graag mee doen, meldt je dan alsnog aan.

corrievanveldhuizen@telfort.nl Voor vragen: na 4 september 0610865204

Startzondag in de Ontmoetingskerk

Aan Tafel ! Dat is het thema van de startzondag en de start van het TOV programma 2022-2023
Het programma is te vinden op de website onder de kop Ontmoetingskerk

Vakantiegroet kerkenraad Rond de Cunerakerk

Deze groet is verzonden aan de bij ons bekende mailadressen van gemeenteleden. Wilt u voortaan ook berichten van de kerkenraad via de mail ontvangen, wil dan svp uw mailadres doorgeven aan: adstoker@casema.nl

 

Beste gemeenteleden,

Bij het aanbreken van de vakantie een vakantiegroet van de kerkenraad en een vakantiekaart uit Israël van de predikant. Bij die vakantiekaart hoort een korte toelichting.

Net na Pinksteren maakte ik een studiereis met een groep van ruim 20 predikanten door Israël. Het was een reis van ontmoetingen met mensen van zeer uiteenlopende aard: Rabbijnen; een Arabische voorganger van een Palestijnse gemeente in Bethlehem; een Joodse dame die studie had gemaakt van de dialoog tussen Joden en christenen; predikanten van Messiasbelijdende Joodse gemeenten; hulpverleners die zich sterk maakten voor armen en gehandicapten. Het waren stuk voor stuk boeiende ontmoetingen.

Uiteraard hebben we ook heel wat Bijbelse plaatsen bezocht. De plaats die mij het meest trof was de opgraving van de stad Avdat in de Negev. Deze oude stad lag aan de route Jemen – Jeruzalem. Op die plek waren ook de resten van een heel oude kerk te zien. Zichtbaar waren twee doopbaden die u hieronder op het vakantiekaartje ziet. In het grote doopbad in de vorm van een kruis werden volwassenen gedoopt door onderdompeling, het kleinere doopbad was voor baby’s en kinderen. Nooit eerder had ik gezien dat er voor volwassenen een doopbad naast een doopbad voor kinderen bestond. Het is niet meer na te gaan maar ik vroeg me af: zou er een tijd geweest zijn dat daar de kinderdoop gewoon naast de volwassendoop praktijk is geweest?

Het trof me omdat we op Pinksteren voor het eerst een gemeentelid doopten door onderdompeling. Het was nieuw en wat onwennig misschien. Niet iedereen was even enthousiast. Veranderingen kunnen onrust en onzekerheid veroorzaken. Is de doop door besprenkeling zoals die onder ons gebruikelijk is soms niet goed? Die vraag moet met een helder ‘nee’ beantwoord worden. De doop door besprenkeling is goed. Het grote doopbad naast dat kleine toont dat ook de doop door onderdompeling goed is.

Velen trekken er de komende weken op uit naar verre en minder verre oorden. Ik wens u allen goede ontmoetingen toe en hoop dat u een heleboel mooie dingen zult zien. Velen blijven gedwongen door omstandigheden of vrijwillig thuis. Ook hen wens ik een goede vakantietijd.

Ga met God en Hij zal met je zijn.|
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Namens de kerkenraad,
Dominee Jan Meertens             Voorzitter Bas van Beek

Foto’s doopdienst 26 juni gepubliceerd

Een aantal foto’s zijn, zoals gebruikelijk, geplaatst in de rubriek Zondagsbrieven Rond de Cunerakerk, achter het wachtwoord.

Ouders kunnen de originele foto’s opvragen door een mail te sturen naar zbcunera@pknrhenen.nl.

Jongerenwerk

Met de afsluitende BBQ  is er een officieel einde gekomen aan het jeugdwerk van dit jaar. We zijn blij en dankbaar voor het mooie jaar dat we gehad hebben!

We kijken ook al vooruit naar het komende seizoen. We zijn op zoek naar een vervanger voor Marrit die stopt als jeugdouderling en daarnaast hebben we ook de balans opgemaakt bij de clubs en activiteiten. We hebben weer diverse vacatures, hieronder een overzichtje. Bepaalde activiteiten kunnen met de huidige bezetting niet starten.

Activiteit Wanneer? Frequentie Aantal mensen benodigd
Catechese 12-15 jr Zondag 18.30 3x per maand 1 coördinator en 2 leiding
Kindersoos (groep 3-6) Vrijdagavond 18.30 2x per maand 1 coördinator en 2 leiding
Rock Solid (7&8) Vrijdagavond 19.40 2x per maand 1 leiding
Solid Friends 12-15 jr Vrijdagavond 20.00 2x per maand 1 leiding
Fearless Zondag 19.00 1x per maand 1 coördinator en 2 leiding
16+ groep Nog nader te bepalen Nog nader te bepalen 1 coördinator en 2 leiding
Jongerendienst Zondagavond 19.00 1x per maand 1 coördinator
Catechese Betuwe Nog nader te bepalen 2x per maand 1 coördinator en 1 leiding

 

Als je meer wilt weten over 1 van de activiteiten of je wilt je aanmelden dan kan dat bij René Stoker 06 40 23 15 73