Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Vakantie Bijbel Feest – 20 en 21 okt

Ook dit jaar willen we weer een VakantieBijbelFeest organiseren.

Het thema dit jaar: Duik erin!

We gaan twee dagen organiseren in de herfstvakantie en wel op woensdagmiddag 20 en donderdagmiddag 21 oktober. Het begint om 14.00 uur (inloop 13.45 uur) in de Ontmoetingskerk en het is voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.
We gaan samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen, splletjes doen en een vossenjacht houden.

Allemaal hartelijk welkom!! Jij komt toch ook?

Voor meer informatie:
Annelies van Bennekom, anneliesvanlaar@hotmail.com
Andrea Cornelisse, andreacormelisse@live.nl

TOV Lezing Liberaal Jodendom

In deze maand waarin Israëlzondag viel mogen we ons ook verheugen over de komst van een rabbijn in ons midden. Menno ten Brink is rabbijn van de Liberale Joodse Gemeente in Amsterdam en zal ons als boeiend spreker vertellen over de waarden van het liberale jodendom. Een goede gelegenheid voor een ontmoeting met het jodendom en de joods-christelijke dialoog.

Donderdag 28 oktober om 20:00 uur in de Ontmoetingskerk, tijd. 20.00 uur Aanmelden kan via tov@pknrhenen.nl

 

Stamppot (groep 20-25 jaar)

Deze club mensen bestaat nog niet zo lang en weet nog niet precies hoe de samenkomsten er uit zullen zien.
Wel weten ze dat ze elkaar willen ontmoeten en kerk willen zijn met iedereen die een beetje dezelfde leeftijd heeft en dat ook leuk vindt.
Gezelligheid en geloofsgesprekken staan wel op de planning, maar de vorm daarvan is nog niet ingevuld.
Zin om mee te denken en aan te sluiten?

Meer info en aanmelden: jeannedebree@hotmail.com

Dienst bijwonen?

Vanaf vandaag vervalt in onze erediensten de 1 ½ meter afstand regel. Een mooi moment!

Wij hopen dat u de erediensten (weer) komt bezoeken. Een aantal dingen is daarbij belangrijk:

  • Als u om welke reden dan ook de  1 ½ meter wilt handhaven, meld dit dan s.v.p. uiterlijk vrijdagavond aan Mineke Hardeman via het e-mailadres:  reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl.
  • Wij houden in de kerk een apart vak vrij; de stoelen die aan de rechterkant van de kerk schuin tussen de pilaren staan. De gastheer-/vrouw kan ze u wijzen.
  • De te zingen psalmen en gezangen en de Bijbeltekst worden niet meer volledig afgedrukt in de zondagsbrief. Wij doen dat om papier en werk te besparen. Wij vragen u daarom uw liedboek en Bijbel mee te nemen.
  • De kinderen mogen met de ouders mee naar de kerk en gaan na het kindermoment met de leiding naar de Koningskamer. Voor het einde van de eredienst komen zij weer in de kerk terug.

Zondag 3 oktober is er weer koffiedrinken na de dienst.

De aanvangstijd van de avonddiensten blijft voorlopig 19.00 uur.

16+ groep (16-19 jaar)

Er zijn komend seizoen twee groepen die bij elkaar komen.
De avond is bedoelt voor ontmoeting en goede gesprekken.
Je kan samen met jouw leiding bijvoorbeeld een thema voorbereiden of vragen stellen op de avond zelf over onderwerpen waar jij zelf tegenaan bent gelopen.

Er is een groep van 16-jarigen (of in het begin nog 15 jaar) die als leiding Ronnie en Geertje Sibbing hebben. Wil je nieuw starten en heb je deze leeftijd? Sluit dan gezellig aan!

De andere groep bestaat uit 17-19 jarigen die al een tijdje met elkaar optrekken.
De leiding van deze groep zijn Pieter en Annalien Wolswinkel. Ook bij deze groep ben je welkom om aan te sluiten als je in deze leeftijdscategorie hoort.

Bij beide groepen wordt de tijd en plaats nog overlegt aan het begin van het seizoen. Het kan zijn dat er gezamenlijke avonden uitkomen of juist huiskameravonden.

Meld je aan om op de hoogte te worden gehouden van de eerste keer samenkomen in het nieuwe seizoen!
Meer info en aanmelden bij: rdcjeugd@gmail.com

Vragen bij de preek (19-09)

Klik hier voor de vragen bij de preek van 19 september

Klik hier  voor de vragen bij de preek van 12 september

Klik hier voor de vragen bij de preek van 5 september

Klik hier voor de vragen bij de preek van 29 augustus

Klik hier voor de vragen bij de preek van 18 juli

Klik hier  voor de vragen bij de preek van 11 juli

Klik hier  voor de vragen bij de preek van 27 juni

Klik hier voor de vragen bij de preek van 20 juni

Klik hier voor de vragen bij de preek van 13 juni

Klik hier voor de vragen bij de preek van 25 april

Klik hier voor de vragen bij de preek van 18 april

Klik hier voor de vragen bij de preek van Eerste Paasdag 04 april

Klik hier voor de vragen bij de preek van 21 maart

Klik hier voor de vragen bij de preek van 14 maart

Klik hier  voor vragen bij de preek 07 maart

Klik hier  voor de vragen bij de preek van 21 februari

Klik hier voor de vragen bij de preek van 14 februari

Klik hier  voor de vragen bij de preek van 31 januari

Klik hier voor de vragen bij de preek van 24 januari

Klik hier voor de vragen bij de preek van 17 januari

Klik hier voor de vragen bij de preek van 3 januari

TOV programma 2021-2022

Van U is de toekomst

Bovenstaande woorden die zijn gebaseerd op het Onze Vader willen ons in het komend seizoen inspireren. We zeggen daarmee niet: ‘omdat de toekomst in Uw handen ligt, wachten wij maar rustig af’. Het is juist een bede van vertrouwen: omdat we geloven dat God  ‘het goede leven’ wil voor alle mensen, willen we doen wat goed is om te doen.

In dit programmaboekje staan veel mogelijkheden om samen in gesprek te komen en te ontdekken wat je zelf kunt doen. We staan daarbij open voor diverse inbreng. En natuurlijk zijn er ook de vaste succes-nummers. Genoeg kansen dus om elkaar ook door de week, rondom de thema’s van geloof en leven, te ontmoeten. Van harte welkom!

Ds. Inge de Jong – Baerends

Werkgroep TOV:

Ineke Bruin, Cor Kooij, Suze Korver,

Nico van Tellingen, Jolande Oldenkamp

tov@pknrhenen.nl

Het TOV programma 2021: Programma 2021-definitief

De mens – een en al zijn veelzijdigheid

De mens – een en al zijn veelzijdigheid

expositie in de Ontmoetingskerk

Juist als je stilgezet wordt, kan je leven ook weer extra schwung krijgen…

Marie José Rietbergen deed die ervaring op in een tijd dat ze noodgedwongen op een stoel zat. Haar handen deden het nog prima, en ze begon een serie wandkleden te maken op basis van wol vilten, die als thema hebben: de mens – een en al veelzijdigheid.

Die kleden zijn vanaf 19 september tot 10 oktober te zien in de Ontmoetingskerk, waar ook steeds aandacht is voor de veelzijdigheid van mensen. De verliefde mens, de nieuwsgierige mens, de spirituele en verdrietige mens – je ziet ze allemaal en ze roepen iets in je wakker.

Op zondag 19 september opent ze de expositie met een korte lezing, om 11.30 uur. De kerk is verder open : iedere dinsdag van 10.00- 11.30 uur. U kunt zo even binnenlopen, en natuurlijk ook op iedere zondagmorgen. Op dinsdag 5 oktober geeft ze een workshop in de techniek van het wol vilten, wel even tijdig opgeven ( vóór 29 sept)  Info: tov@pknrhenen.nl

De mens op zoek naar liefde, leven, God, geluk

De nieuwsgierige mens

(Foto’s Ds Inge de Jong-Baerends)

 

Start van kerkelijk jaar 2021-2022

Het is ons als organisatie helaas niet gelukt om binnen de huidige richtlijnen een programma te maken dat recht doet aan het doel van de startzondag: elkaar op een ontspannen, informele manier ontmoeten.

Een leuk alternatief!

We willen u als gemeente uitnodigen om zelf in uw eigen tuin een barbecue te houden. Wij brengen jullie in contact met andere gemeenteleden om elkaar te kunnen ontmoeten! Ook als u geen barbecue heeft! Het is dus niet de bedoeling dat u zelf iemand gaat uitnodigen.

U kunt zich, voor 9 september, aanmelden via bijgaande link: https://forms.gle/B1k8Npkmrc1ixGJ7A  Heeft u geen internet dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij Bep Gerritse op 06 – 2356 3222.

Dan zorgen wij voor een vleespakketje op 11 september.

De dienst op zondag 12 september zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. U dient zich daarvoor aan te melden via de bekende procedure. Er is plaats voor maximaal 75 gasten.

Na afloop van de dienst hebben we nog een kleine verrassing in petto.

Commissie Startzondag, Bep, Lina, Heleen, Fred

Nieuws van de Groene kerk

Lees hier het laatste nieuws van de Groene kerk:

Groene Kerk activiteiten 2021 – 2022