Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Belledag 2024

Wat was een feest om vorig jaar naar de BELLEdag in Ede te gaan.
En daarom willen we dit jaar weer… ga jij ook mee?

BELLE zet zich in om tienermeiden  (± 12-18 jaar) te versterken in hun identiteit en relatie met God.
Op 13 april 2024 is er een event in ‘de Basiliek’ in Veenendaal
.

 

Zit je in groep 8 van de basisschool of het voortgezet onderwijs…  meld je dan uiterlijk 29 december aan bij:
judith.van.staveren@gmail.com of stuur een app naar: 06 25 357 387.
Een ticket voor deze dag kost € 22.50. (Zijn de kosten een probleem? Laat het ons weten, dan zoeken we naar een oplossing.)
En ben je als ouder nieuwsgierig, dan is er een speciaal programma voor ouders – kosten: €5.00

Als begeleiding gaan mee:
Judith van Staveren (namens het Jeugdteam) en  Mariëlla van de Scheur.

Gebedsbijeenkomst voor Israël en de situatie in Gaza

O God, zwijg niet, houd u niet doof, wees niet stil o God.

Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten steken hun hoofd omhoog.

Ps. 83:1

De verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober hebben geleid tot veel verdriet en rouw bij het Joodse volk. De militaire reactie hierop is gaande met grote gevolgen voor de onschuldige bevolking van Gaza. De dreiging voor Israël en de Joden wereldwijd neemt toe.

Het is van levensbelang dat dit alles in gebed wordt gebracht, persoonlijk en ook in groter verband.

U bent daarom uitgenodigd naar de bijeenkomsten te komen waarin we gezamenlijk de God van Israël zullen aanroepen.

Maandag 11 december a.s. 20.00 uur Koningskamer

Woensdag 27 december  a.s. 20.00 uur Koningskamer

Van harte welkom!

Wijkgemeentes Bethel en RdC

Volkskerstzang

 

Op vrijdag 22 december organiseren wij, Wijkgemeente Bethel en Wijkgemeeente Rond de Cunerakerk van de Protestantse Gemeente te Rhenen een Volkskerstzang in de Cunerakerk.

 

Geur en olie in de bijbel

Geur en olie in de bijbel

Tjitske Volkerink van het Christelijk Meditatief Centrum in Hilversum,

ten voormalige pioniersplek, geeft geloven op een heel andere manier handen en voeten, veel fysieker dan we veelal gewend zijn.

Volkerinks activiteiten berusten op drie pijlers:

  1. Meditatie en stilte

2.massage en aanraking

3.oliën

Over die aanraking in combinatie met olie, aroma-touch genoemd, gaat het dinsdagavond 12 december. Juist geur en aanraking helpen je om dichterbij te komen en geraakt te worden.

Niets vreemds want de bijbel loopt over van de olie.

Kijk bijvoorbeeld naar de tekst uit Spreuken 21 “Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis.

In de christelijke wellness kom je dichter bij God en jezelf door een aromatische massage.

Tjitske Volkerink komt met ons oefenen. Kunnen we iets meemaken van die ontspanning door geuren? Laat je verrassen.

Plaats: Ontmoetingskerk

Datum: dinsgag 12 december

Tijd: 20.00 uur

Entree: E 7.50

Graag aanmelden: tov@pknrhenen.nl

Er is hoop voor de schepping.

Op zondag 15 oktober was er een optreden van verhalenverteller en kerkjournalist Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek met hun voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’.

Ze lieten ons op een mooie en indringende manier horen en ervaren dat we ons om de schepping moeten bekommeren en dat het nog niet te laat is. Enkele teksten uit het optreden:

‘Wie heeft de wereld gemaakt, alle dieren, de mens geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. De mens die alles in zich heeft om het goede te doen, die geroepen is om het geschenk van de schepping zorgvuldig te bewaren en de aarde te maken tot een veilige plek voor mensen om te wonen. Een plek waar God wonen wil’. Kees Posthumus hield ons voor: het is niet te laat, wat jij doet heeft zin! En dit bevestigden we door samen het refrein te zingen van het lied:

Refrein: Ga je groener geloven, hou de hoop er maar in
Kom je onmacht te boven: wat jij doet heeft zin.

Hieronder alle coupletten van het lied.

1.

Daar wentelt een bolletje in het heelal

Geschapen, gemaakt of ontstaan door een knal

Onder sterren, planeten, kometen, de maan

Maar de vraag is hoe dit verhaal verder zal gaan

Refrein:              

2.

Want luister in stilte: de schepping, zij zucht

Onder vuile rivieren en smerige lucht

De zeeën vol plastic, de bossen gekapt

De planten verdroogd en de dieren vertrapt

Refrein

3.

Hoor jij nog een grutto, zie jij nog een fuut

Een ijsvogel, goudhaan, een specht of een kluut

Ooit wapperden vleugels in de wind op en neer

Met takjes heel nijver voor een nest in de weer

 

4.

Rivieren, zij stroomden zo machtig en blauw

Nu gekrompen tot beekjes, armzalig en grauw

Ooit ruisten de bossen, ooit bruiste de zee

Maar nu brengen de golven flaconnetjes mee

Refrein

5.

Het tij is te keren, het is niet te laat

Voor miljoenen druppels op de gloeiende plaat

Voor duurzamer leven, geloven in groen

Want het maakt heel wat uit wat wij laten of doen

6.

Het tij is te keren met de hand aan de ploeg

Voor een flinke stap terug en genoeg is genoeg

Voor bloeiende velden en de koe in de wei

Voor klaver en fluitekruid en chichorei

Refrein

7.

Wij kregen de schepping van de Schepper cadeau

Om er goed voor te zorgen, en dat doe je zo

Vertrek uit je onmacht, wat jij doet heeft zin

Ga gerust groener geloven, hou de hoop er maar in

Na afloop werd er koffie gedronken en nagepraat en we waren ons bewust dat we kunnen bijdragen aan het behoud van de schepping, ieder op zijn/haar eigen manier. Bijvoorbeeld door minder spullen te kopen en een mooie wandeling in de natuur te maken.

Kees Jochemsen.

Terugblik Vakantie Bijbel Feest 2023

Afgelopen woensdag- en donderdagochtend hebben we het Vakantie Bijbel Feest mogen vieren. Wat waren het mooie ochtenden. Er waren beide ochtenden bijna 70 kinderen, de sfeer was goed, en we hebben ons verdiept in het thema ‘Tel maar mee!’.

We hoorden over de vader die zijn verloren zoon feestelijk onthaalde toen die weer thuis kwam, zo zijn wij elke keer weer welkom bij God. Ook hoorden we over Gideon, die met een legertje van 300 man een overwinning behaalde omdat God voor hen streed.

Samen leerden we de tekst uit psalm 103:8 ‘Liefdevol en genadig is de HEER. Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw’.

We danken allereerst God voor de fijne ochtenden. We bedanken de kinderen voor hun komst, en de ouders die hun kinderen brachten. Ook dank aan alle vrijwilligers die er waren deze dagen. Wat een zegen om zo in saamhorigheid bezig te zijn om alles goed te laten verlopen, heel erg bedankt!

Namens de stuurgroep: Joëlle van den Herik, Geke Petersen, Jarno en Dorota van Veldhuizen, Berna van der Zouwen en Willemien Eshuis

PS: noteer vast voor D.V. volgend jaar: VBF op de ochtenden van 30 en 31 oktober 2024.

Sing-in

Woensdag 25 oktober zal er weer een nieuwe sing-in plaatsvinden.

Een avond zingen, bidden en God liefhebben.

Onder begeleiding van piano, orgel, gitaar en cajon.

 

Schoonmaak Ontmoetingskerk (OK)

Recent heeft het schoonmaakbedrijf het contract met de OK opgezegd.

Dit betekent dat onze vaste schoonmaakster op 13 oktober a.s. haar laatste werkdag heeft, waarbij het schoonmaakbedrijf tevens aangeeft geen vervanging voor haar te hebben. Voor het College van Kerkrentmeesters (CvK) komt dit besluit compleet onverwacht.

Als moderamen van het CvK hebben we ons beraden op de nieuwe situatie.

We hebben ook links en rechts geïnformeerd en gelukkig zijn er veel voorbeelden van gemeenten waar dit werk met een team van vrijwilligers wordt uitgevoerd. Als CvK willen we dat ook graag voor onze OK zo doen.

Waarom? We verwachten daarbij: veel gezelligheid en saamhorigheid binnen onze gemeente. En natuurlijk is een besparing in deze tijd van inflatie extra welkom. Het gaat in totaal om 10-12 u aan werkzaamheden per week.

Als we daarvoor een team van 6-8 mensen kunnen vormen is dat o.i. voor iedereen behapbaar; het betekent dan b.v. 2-3 u per week per persoon. Daarbij kunt u een beroep doen op de z.g. vrijwilligersvergoeding.

Voor informatie kunt u zich melden bij: Henry van’t Hof

Email= hofbloem4@hotmail.com Tel. 06-51604925

OPROEP MAILADRESSEN

Zoals we allemaal al jaren merken, wordt er steeds meer post digitaal via de mail verstuurd, hier zijn wij als PGR Rhenen ook al mee begonnen. Dit digitaal versturen is makkelijk maar ook goed voor het milieu en het spaart kosten. We hebben op dit moment van ongeveer 50% van al onze leden een mailadres, daar zijn we erg blij mee, we willen echter graag van al onze leden een mailadres zodat we in de toekomst zo goed al helemaal geen normale post meer hoeven te versturen.

Wilt u alstublieft, als u dat nog niet gedaan heeft, uw mailadres doorgeven aan ons kerkelijk bureau, dit kan door een mailtje te sturen naar KB@PKNRHENEN.NL met uw naam en adres, dan zorgen wij dat we het opnemen in ons bestand.

Wij hopen dat u gehoor geeft aan onze oproep, alvast hartelijk dank daarvoor.

  1. Thuis wonende kinderen van 21 jaar en ouder, willen die ook hun mailadres aan de kerk doorgeven? Wat wij nu merken is dat de ouders een mail krijgen maar dat er daarnaast naar deze doelgroep nog wel normale post uitgaat, en die zijn al zeker gewend aan het ontvangen van post via de mail, ook hiervoor alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, Anne Sjoerd Hoekstra, 2e penningmeester CVK

Vanmorgen om 11 uur samen vieren in het decor van de openluchttheatervoorstelling. Welkom in de Veerwei.