Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Zondagsbrief 15-3-2020 Bethel

zondagsbrief 15-03-20

Kerkdienst Bethel, Rhenen

OCHTENDDIENST 8:45 uur

Voorganger: Ds. G.J. Hiensch

Voorzang: Ps 122: 2  (Weerklank)

 

De stammen, naar Gods naam genoemd,

gaan daarheen op, naar zijn bevel.

Een voorschrift is voor Israël,

dat elk des HEREN naam daar roemt.

Jeruzalem, dat ik bemin,

nu treden wij uw poorten in.

Uw vrede moge ons geleiden.

Want ook de zetels van het recht

van ’t huis van David, ’s HEREN knecht,

staan daar om onrecht te bestrijden.

 

Zingen

Psalm 130: 1, 2

Psalm 112: 1

Psalm 38: 12-15

Psalm 62: 4

Psalm 103: 6

 

Schriftlezing

Jesaja 53

 

Collectes:

  1. KIA: Zuid-Soedan – overleven in een burgeroorlog

2: Eredienst en gemeenteleven

3: collecte bij de uitgang: kerkelijke gebouwen

 

 

Kerkdienst Bethel, Rhenen

MIDDAGDIENST 16:30 uur

 

Voorganger: Ds. L.W. Smelt uit Voorthuizen

 

Voorzang: psalm 34: 3 en 4 (Weerklank)

 

Vs. 3    Een arme riep in nood.

De HERE hoorde naar zijn stem,

God, die in al zijn angsten hem

uitzicht en redding bood.

Rondom Gods knechten staat

des HEREN engel als een wacht.

Hij weert des vijands overmacht

en redt hen van het kwaad.

 

Vs. 4   Kom nader, zie en proef,

Opdat men smake naar waardij

des HEREN goedheid. Zalig hij

die veilig bij Hem toeft.

Die thuis hoort in Gods kring,

dien met ontzag zijn hoog bewind.

Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt

wacht u verzadiging.

 

Zingen

Psalm Psalm 89:4

Psalm Psalm 27:7

Psalm Psalm 91: 1 en 2

Psalm Psalm 91:5en 8

Psalm Psalm 103:2

 

Schriftlezing

Psalm 91

 

collectes:  zie ochtenddienst

 

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!

 

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Vandaag kunt u na de dienst deze kaarten meenemen, op 22 en 29 maart kunt u deze inleveren in de daarvoor bestemde inzamelton.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de diaconie

Jan Zaaijer

 

Mededeling:

De spreekbeurt Open Doors in de Ontmoetingskerk op woensdagochtend 18 maart gaat niet door!

 

Wie gaat er mee?!

Hallo Jongelui!

De reisleiding is compleet en we gaan ook dit jaar weer naar Vaida in Roemenië. Joost en Gisette van Dam en ook onze jongerenwerker Annemarieke zullen deze onvergetelijke reis begeleiden. Een unieke kans om de cultuur daar te ontdekken, verbinding te zoeken met de jongeren daar en samen met God bezig te zijn.

De periode voor deze reis is van 4 – 11 augustus van dit jaar. Als jullie meer informatie willen over deze reis neem dan contact op met Wim van Blijderveen. wimvanblijderveen@hotmail.com. Het zou fijn zijn als dit voor 1 april lukt. Daarna zullen we een gezamenlijke informatiebijeenkomst hebben waar al de vragen die je hebt gesteld kunnen worden.

 

We zien jullie daar

 

Namens de ZWO en Diaconie

Groet Jan Zaaijer

 

Zondagsbrief wijkgemeente Bethel

15 maart 2020

 

 

liturgie zondag 8 april 2018

Liturgie zondag 8 April 2018

Liturgie 8 april 2018

Liturgie zondag 8 April 2018