Choral Evensong

Ontmoetingskerk

Geachte lezer,

Het was de moeite waard!

Afgaande op de vele reacties mogen we spreken van een geslaagde Choral Evensong- viering.

Dit was alleen mogelijk mede door de inbreng van velen, van u.

Namens de Taakgroep Vieringen daarvoor hartelijk bedankt.

Vr. groet,

Wim Onink

Lid van de taakgroep vieringen.