Collecte tijdens Corona crisis

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Gezien de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM hebben we helaas moeten besluiten om de komende zondagen geen bijeenkomsten en dus geen fysieke kerkdiensten te organiseren. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 juni. De kerkdiensten zullen live gestreamed worden en zijn te beluisteren zijn via www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op gemeente en dan uw wijk kiezen). Dit betekent dat we op de komende 10 zondagen en alle Christelijke Feestdagen ook geen collectes kunnen houden. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch samen kerk te zijn en collecteren mogelijk te maken.

Voor de diakonale collecte (de 1e collecte tijdens de eredienst) geldt dat u uw collectegeld kunt overmaken op bankrekening NL 71 RABO 0367 0305 78 t.n.v. het College van Diakenen van de PGR.

Vermeld dan bij het overboeken van uw collectegeld voor welke wijk u dit overmaakt en voor welk doel. Als u het doel niet weet, dan kunt u ook de datum van de betreffende zondag erbij zetten.

Voor de 2e en deurcollecte (resp. het wijkpastoraat en onderhoud gebouwen) geldt dat u uw collectegeld kunt overmaken op NL 47 RABO 0478 6432 84 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters van de PGR.

Wilt u bij het overmaken van uw collectegeld s.v.p. duidelijk vermelden voor welke wijk (Rond de Cunera, Bethel, OK) en welke rondgang (2e collecte of deurcollecte) u het collectegeld overmaakt? Dat wordt namelijk per wijk apart geadministreerd.

Om de administratieve last voor het Kerkelijk Bureau te beperken in de komende periode verzoeken wij u zoveel als mogelijk uw collectegeld voor de gehele periode tot 1 juni a.s. in één keer over te maken.

We zullen dan op basis van eerlijke verdeelsleutels het collectegeld aan de juiste doelen toewijzen. Dat geldt uiteraard voor het CvD voor alle goede doelen en voor het CvK voor de 2e en 3e collecte.

Om het u gemakkelijk te maken hebben we op de website van de kerk (www.pknrhenen.nl) twee betaallinks gemaakt, waarmee u direct kunt overmaken op de bankrekeningnummers van het CvD en het CvK.

Het is helaas niet mogelijk om in de komende periode uw collectebonnen in te leveren. Wij rekenen op uw begrip en gaan ervan uit dat u onze creatieve wijze van collecteren van harte zult ondersteunen.

Namens het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters,

Fred Borst
Penningmeester