Creatieve Kliederkerk naar BUITEN

PKN breed

Zondag 25 juni sloten we dit seizoen af in het bos. Er was een creatieve kliederkerk in het stadsparrenbos bij de trimbaan. Rondom het verhaal van Naäman gingen 17 gezinnen op pad met de speurtocht rondom dit bijbelverhaal. Na het lezen van dit verhaal konden ze de vragen zeker beantwoorden onderweg. Ze verzamelden letters en het woord DANKBAAR kwam daaruit. En dat waren we. Naast de speurtocht kon elk gezin creatief aan de slag met kleding scheuren, race naar Israël, de rivier de Jordaan maken voor het baden van Naäman en een echt kliederschilderij maken met modder.
We sloten de middag af met een kleine viering, de zegen en frietjes en snack eten op picknickkleedjes. Het was een geslaagd feestje

!