Dankdag

Bethel

Op dankdag woensdag 1 november zal er ’s middags om 15.00 een gezamenlijke dienst met Elst gehouden worden en ’s avonds om 19.30 met de wijkgemeente rond de Cunera, In beide diensten zal ds. Hiensch de voorganger zijn en zullen in de Cunerakerk gehouden worden.

Beide diensten van harte aan bevolen om God te danken voor al Zijn goede gaven.