De dankbare Luther, Theologie aan de eettafel

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Datum activiteit01-11-2017
Tijd20:15
LocatieDe Voorhof, Kesteren
Extra omschrijving

Op Dankdag, woensdag 1 november, de dag na 500 jaar Reformatie, houdt prof. Heleen Zorgdrager een lezing over kerkhervormer Maarten Luther. Hoe verging het Luther als voormalige monnik, toen hij met Catharina van Bora trouwde, een gezin stichtte en in het voormalige klooster van Wittenberg ging wonen? En wat kwam daar zoal aan lekkere en zinvolle dingen op tafel als er uitgebreid werd gegeten en gediscussieerd. Heleen Zorgdrager studeerde onder andere in Wittenberg en is nu hoogleraar Systematische Theologie in Amsterdam. Deze avond is samen georganiseerd door de werkgroep Vorming & Toerusting in de Neder-Betuwe en de Raad van Kerken Rhenen-Kesteren. De toegang is vrij. Mensen van alle gezindten, van binnen en buiten de kerk, zijn van harte welkom
Datum: woensdag 1 november 2017
Tijd: 20.15 uur
Plaats: De Voorhof te Kesteren