De gemeente en het coronavirus

Rond de Cunerakerk

Zoals op vele plaatsen, leven er in onze gemeente ook vragen over de gevolgen van het coronavirus. De kerkenraad volgt hierin de richtlijnen die de landelijke kerk ons heeft gegeven.

Gezien het feit dat de overdracht van het virus vooral plaatsvindt via de mond en de handen, zullen we voorlopig het handen schudden achterwege laten. Dat geldt zowel bij de komende doopdienst als ook bij de deur na afloop van de dienst.

De activiteiten van de gemeente en ook het bezoekwerk kunnen gewoon doorgaan.

Adrie Stoker, scriba