DE TROOST VAN JOB

Ontmoetingskerk

Datum activiteit02-11-2022
Tijd20:00
LocatieOntmoetingskerk
Extra omschrijving

DE TROOST VAN JOB

Als ons iets ingrijpends overkomt, zijn we geneigd ons af te vragen wat de oorzaak daarvan is, en die vraag is wel terecht. In de Bijbelse tijd was dat niet anders. Verschillende bijbelschrijvers verklaren de lotgevallen van de mensen aan de hand van het schema ‘oorzaak-en-gevolg’. Als iemand onberispelijk leeft (oorzaak), zal hij of zij daarvoor worden beloond (gevolg). En als iemand te maken krijgt met veel tegenspoed of met een onherstelbaar verlies, wordt dat in de Bijbel vaak gezien als een gevolg van zonde, als een straf die men zou hebben verdiend. Maar niet alle bijbelschrijvers zijn het met die redenering eens. De schrijver van het boek Job protesteert tegen die conclusie en gaat in tegen wat veel theologen in zijn tijd dachten. In zijn boek is de Eeuwige niet Job’s geduchte tegenstander, maar een God die mensen in hun lijden nabij blijft.

We lezen met elkaar gedeelten uit het Bijbelboek Job in verschillende Bijbelvertalingen. Aan de hand van de verschillen komen we op het spoor wat de schrijver van dit Bijbelboek duidelijk wil maken met Job als voorbeeld.

De spreker op deze avond is dr. Jaap van Dorp (1955), tot 2021 bijbelvertaler en oudtestamenticus bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in Haarlem.

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:         Woensdag 2 november 20.00 uur

Inleider:       dr. Jaap van Dorp

Aanmelden:   tov@pknrhenen.nl