De visitatie in de Protestantse kerk

Rond de Cunerakerk

De plaatselijke gemeente is een deel van het geheel van de landelijk kerk, de PKN. De landelijke kerk heeft er belang bij te weten wat er leeft in de gemeenten en hoe het gaat met de gemeenten. Daarom zijn er visitaties. Deze worden uitgevoerd door het Regionale College voor de Visitatie in de provincie Utrecht.

De kerkorde stelt dat die eenmaal in de vier jaar gehouden moet worden.

Deze ontmoeting is bedoeld als het omzien naar elkaar, en heeft volgens de kerkorde ten doel de opbouw van de gemeente met elkaar te bespreken. Aan de orde komen onder andere het geestelijk leven van de gemeente, op welke wijze door de kerkenraad gehoor gegeven wordt aan de roeping van de gemeente, en de vervulling van ambten en diensten.

Elke visitatie wordt namens het RCV uitgevoerd door ten minste 2 visitatoren, een (emeritus) predikant en een (voormalig) ambtsdrager.

Er vinden verschillende gesprekken plaats:

  • het gesprek met de predikant;
  • er is gelegenheid voor gemeenteleden om met de visitatoren te spreken;
  • er is een gesprek met de kerkenraad.
  • De visitatie voor onze wijkgemeente (Rond de Cunerakerk) vindt plaats op woensdag 18 november 2015.

Voor gemeenteleden is er van 19.30 tot 20.00 uur in de Ontmoetingskerk gelegenheid om met de visitatoren te spreken