DE waardepunten

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

DE waardepuntenactie
De inzameling van de Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank Neder Veluwe is een groot succes geworden.
Elst/Rhenen – Op diverse locaties, kerken, Huis van de Gemeente, Buurthuiskamer, Koningskamer en AH in Elst, konden de punten ingeleverd worden. Door vrijwilligers van de voedselbank Rhenen zijn deze punten verzameld en geteld. De opbrengst was 377.000 punten. Deze punten worden, samen met de punten van Wageningen, Oosterbeek en Renkum (totaal 1.079.334 punten) aangeboden aan Douwe Egberts. In maart weet men dan hoeveel pakken koffie dit oplevert voor de voedselbank. Spaar gewoon verder, in december 2019 wordt deze actie vervolgd.