Diaconale collecte voor Dorcas

Ontmoetingskerk

Doet u mee? We verzamelen geen boodschappen maar kopen ter plaatse in met de beschikbaar komende gelden. Geen transport meer. Anders dan voorheen maar even belangrijk voor de ontvangers.