Diaconie – hulpvragen

Rond de Cunerakerk

‘Helpen waar geen helper is’ is een veelgebruikte zin bij ons werk als diakenen. Opkomen voor mensen die anders niet gehoord worden, voor gemeenteleden en voor mensen dichtbij en ver weg. Dit gebeurt in allerlei vormen.

Eén van die vormen is het geven van, dan wel het zoeken naar praktische ondersteuning en financiële bijstand.
En in andere situaties het in contact brengen met de juiste mensen en instanties. Als eerste aanspreekpunt binnen onze diaconie kunt u terecht bij Michel Poot (06-28457027).

Weet u welkom en samen kijken we hoe u verder kunt.