Dienst bijwonen?

Rond de Cunerakerk

Vanaf vandaag vervalt in onze erediensten de 1 ½ meter afstand regel. Een mooi moment!

Wij hopen dat u de erediensten (weer) komt bezoeken. Een aantal dingen is daarbij belangrijk:

  • Als u om welke reden dan ook de  1 ½ meter wilt handhaven, meld dit dan s.v.p. uiterlijk vrijdagavond aan Mineke Hardeman via het e-mailadres:  reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl.
  • Wij houden in de kerk een apart vak vrij; de stoelen die aan de rechterkant van de kerk schuin tussen de pilaren staan. De gastheer-/vrouw kan ze u wijzen.
  • De te zingen psalmen en gezangen en de Bijbeltekst worden niet meer volledig afgedrukt in de zondagsbrief. Wij doen dat om papier en werk te besparen. Wij vragen u daarom uw liedboek en Bijbel mee te nemen.
  • De kinderen mogen met de ouders mee naar de kerk en gaan na het kindermoment met de leiding naar de Koningskamer. Voor het einde van de eredienst komen zij weer in de kerk terug.

Zondag 3 oktober is er weer koffiedrinken na de dienst.

De aanvangstijd van de avonddiensten blijft voorlopig 19.00 uur.