Dienst bijwonen? Zo kunt u reserveren …

Rond de Cunerakerk

Kerkdiensten met 30 leden maximaal

Reservering voor de diensten

Liefst voor donderdagavond 18.00 uur een mail sturen naar reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl

Als u geen e-mail heeft: voor donderdagavond 18.00 uur bellen naar Mineke Hardeman (0317 357670). Als u mensen kent die mogelijk dit bericht niet ontvangen hopen wij dat u hen de gegevens wilt doorgeven.

U geeft hierbij aan of u alleen komt of met (hoeveel) gezinsleden.

Uiterlijk zaterdagmorgen ontvangt u bericht of er plaats is voor u. Als er de eerstkomende zondag geen plaats is, wordt er zo mogelijk automatisch een plaats voor u gereserveerd in de dienst van de week daarop.

De voorwaarden zijn:

 • Vragen naar de gezondheid; regel is thuisblijven bij ziekte of verkoudheid
 • Hygiëne maatregelen
 • Anderhalve meter onder de toren, in de kerk naar de bank en in de bank
 • Mondkapjes bij binnenkomst en vertrek uit de kerk
 • Looproute in en uit de kerk
 • De plaatsen in de kerk zijn aangeduid met een C.
 • Bij aankomst bij de kerk en in de kerk zult u de kerkenraadsleden aantreffen die belast zijn met het aanwijzen van de plaatsen.
 • Kerkenraadsleden dragen een geel hesje en zullen vanaf binnenkomst onder de toren wijzen op de paal met desinfectiemiddelen, u zo nodig vragen om anderhalve meter afstand te bewaren en vervolgens u de plaatsen wijzen
 • Voor in de kerk zijn enkele plaatsen met ringleiding gemarkeerd
 • Jas en paraplu moeten mee de kerk in
 • Mensen uit 1 huishouden mogen bij elkaar zitten, anderen zitten aan de uiteinden van de banken of in het midden van de langere banken
 • De banken/stoelen met een C zijn voor onze leden
 • Aan het einde van de dienst wijzen de kerkenraadsleden de looproute uit de kerk, beide zij-uitgangen worden gebruikt.
 • Let ook bij het uitgaan van de kerk op de anderhalve meter.

Kinderoppas

Er is komende zondag nog geen kinderoppas en kindernevendienst. In de komende zondagsbrieven vindt u daar meer informatie over.

Kinder- en Tienernevendienst

Kindernevendienst (groep 1 t/m 5):

Vandaag zal er kindernevendienst zijn voor de kinderen van wie de ouders in de kerk zitten. Na het kindermoment gaan de kinderen met de leiding mee naar de Koningskamer, waar zij blijven tot einde kerkdienst.

Vanaf 28 maart zal er wekelijks kindernevendienst zijn in de Koningskamer vanaf begin kerkdienst tot eind kerkdienst. Ook zijn er dan kinderen welkom van wie de ouders niet naar de kerk gaan! Dan graag aanmelden voor vrijdagochtend via kndcunerakerk@gmail.com.

De Koningskamer is vanaf 28 maart open vanaf 9.45 uur (ouders hebben dan ruim de tijd om naar de kerk te gaan of naar huis), de kinderen kunnen dan na de kerkdienst weer opgehaald worden.

Tienernevendienst (groep 6 t/m 8)

Deze zal maandelijks aangeboden worden. Er zal, indien mogelijk, een buitenprogramma aangeboden worden. Start en eind programma is altijd bij de Koningskamer. Reserveren hiervoor kan ook via zojuist genoemd mail-adres. Data tienernevendienst:

4 april; 25 april; 23 mei; 13 juni

Op 11 juli zal de overstapdienst zijn voor de tieners uit groep 8.

De kindermomenten in de kerk zullen we blijven verzorgen voor ‘de kijkers thuis’.

Avonddiensten

Bij het begin van de Coronacrisis is met de kerkenraad van Bethel afgesproken dat onze wijkgemeente ’s morgens een eredienst heeft, waarin gemeenteleden welkom zijn en Bethel ’s middags. Omdat er geen twee erediensten kort op elkaar mogen worden gehouden, kunnen wij onze avonddiensten nog niet hervatten