Coronaregels rondom de erediensten

Rond de Cunerakerk

De situatie rond het Coronavirus maakt helaas dat vooraf reserveren om de eredienst bij te wonen nodig is.

Dat kan via reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl of telefonisch via 0317 – 35 7670 (Mineke Hardeman). Liefst voor donderdagavond 18.00 uur.
U geeft hierbij aan of u alleen komt of met (hoeveel) gezinsleden.

Dit geldt voor zowel de morgen- als de avonddienst.

Uiterlijk zaterdagmorgen ontvangt u bericht of er plaats is voor u. Als er de eerstkomende zondag geen plaats is, wordt er zo mogelijk automatisch een plaats voor u gereserveerd in de dienst van de week daarop.

Verder schrijven de regels voor dat u met een mondkapje de kerk binnenkomt en dit afdoet als u gaat zitten. Bij het verlaten van de kerk moet het mondkapje weer op.

Bij het verlaten van de kerk gebruiken we de zijuitgangen daar vindt u ook de collectezakken.

Houd s.v.p. bij het betreden, het plaatsnemen en het verlaten van  de kerk 1 ½ meter afstand.

De rijen in de kerk, waar u kunt gaan zitten  zijn aangeduid met een C.

Coronacoaches (met een geel hesje) zullen u bij binnenkomst onder de toren wijzen op de paal met desinfectiemiddelen, u zo nodig vragen om anderhalve meter afstand te bewaren en vervolgens u de plaatsen wijzen.

Verder:

Jas en paraplu moeten mee de kerk in.

Mensen uit 1 huishouden mogen bij elkaar zitten, anderen zitten aan de uiteinden van de banken of in het midden van de langere banken.

Intussen vragen wij u uw verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen gezondheid en die van anderen. Dat betekent dat u thuisblijft als u Corona gerelateerde klachten heeft.

Kinder- en Tienernevendienst

Kindernevendienst (groep 1 t/m 5):

Er is wekelijks kindernevendienst in de Koningskamer vanaf begin kerkdienst tot eind kerkdienst. Graag aanmelden voor vrijdagochtend via kndcunerakerk@gmail.com.