Diensten rondom de viering van het Kerstfeest

Rond de Cunerakerk

U bent welkom in (een van) de diensten rondom het Kerstfeest:

Vrijdag 23 december 19.30 uur Volkskerstzang

Zaterdag 24 december 19.00 uur Kinderkersfeest

Zaterdag 24 december 21.30 uur Kerstnachtdienst

Zondag 25 december 10.15 uur kerkdienst