Doe mee met de enquête

Rond de Cunerakerk

Het pastoraat, het omzien naar elkaar in opdracht van Jezus Christus, is een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven. De kerkenraad wil graag weten of het pastoraat in onze wijkgemeente aansluit bij wat nodig is. Om hier een beeld van te krijgen, vragen we u om mee te doen met een enquête. Deze kunt u online vinden via bijgaande link: https://forms.gle/orrbMRsCsgQ3yeHv5 .

U kunt de enquête invullen tot uiterlijk 9 juli. Als u vragen heeft  kunt u contact opnemen met Andrea Stolk, via andreavanwilligen@gmail.com of tel. 06-25376409.

U kunt de papieren vragenlijst hier downloaden en ingevuld inleveren tot uiterlijk 9 juli, in de bus achterin de kerk, of bij Andrea Stolk (Galgenberg 7 in Rhenen).

We hopen dat de enquête inzicht geeft in de manier waarop de pastorale zorg zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de behoeften. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!