Dorcas Voedsel Actie

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de 22e Dorcas Voedselactie!

Afgelopen week hebben we de Dorcas Voedselactie gehouden. Dit jaar stonden we voor het eerst niet alleen in de kerken: met een aantal enthousiaste mensen hebben we het winkelend publiek bij Jumbo Mostert en Coöp Duijzer ook bij de actie betrokken. Veel mensen reageerden positief en deden graag een boodschapje extra. Geweldig!

Met de acties bij Jumbo Mostert, Coöp Duijzer en in de kerken, hebben we dit jaar zeventig dozen bij elkaar gebracht. Daarnaast heeft u ook in de collecte(bussen) gul gegeven.
De eerste landelijke schatting is dat we dit jaar 34.500 voedselpakketten hebben ingezameld. Wij zijn dankbaar voor dit resultaat! De eerste 20.000 pakketten zullen nog voor de kerst op de plaats van bestemming aankomen.

Het geld dat de voedselactie heeft opgebracht gebruikt Dorcas voor langetermijnprojecten die gericht zijn op voedselzekerheid.

Daarom: bedankt! Fijn dat u hielp met boodschappen of geld. En, iedereen die heeft meegeholpen, bedankt voor jullie tijd en enthousiasme! Niet voor niets doen we de actie rond dankdag: wat hebben we veel waar we God voor kunnen danken. Mooi toch dat we de armen in Oost-Europa op deze manier zo kunnen bemoedigen!

Namens de ZWO,
Bert van den Bor en Ian Daane