500 jaar Reformatie en het geestelijk lied

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit05-11-2017
Tijd18.30 - 19.45
LocatieCunerakerk
Extra omschrijving

Op 5 november om 18.30 uur staat de avonddienst in de Cunerakerk in het teken van het lied in de Reformatie.

Ds. Juffer gaat voor en het Cunerakoor zal samen met het koor van de Protestantse Gemeente Buren een aantal liederen ten gehore brengen. Luther heeft met zijn opvattingen over muziek in de eredienst heel veel betekend voor de verdere ontwikkeling van muziek in het algemeen en van de gemeentezang in het bijzonder. De gemeente leerde zingen in de eigen taal, iets wat tot dan toe verboden was.

Thema is het priesterschap van alle gelovigen. Dat betekende voor de eredienst dat niet de priester, maar de gemeente liturg was. Luthers betekenis voor de muziek zit op dat spoor van de kerkmuziek (Bach bijv.). Al voor Luther kwam het geestelijk lied in zwang (Moderne Devotie). Het is een aspect van de geestelijke mondigheid van de gemeente.