Dordt 400: in Dordrecht

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit22-11-2018
Tijd
LocatieDordrecht
Extra omschrijving

In Dordrecht wordt vanzelfsprekend veel aandacht besteed aan de Nationale synode die in 1618/1619 plaats vond. Het gebouw wat destijds centraal stond is er weliswaar niet meer maar er is voldoende te zien wat aan deze tijd herinnert.

In het Dordrechts museum is een tentoonstelling over kunst en calvinisme onder de titel Werk, bid en bewonder
en ook in de Grote Kerk wordt stilgestaan bij de synode.

Op donderdag 22 november willen wij Dordrecht bezoeken. Het is de bedoeling om te beginnen met een bezoek aan het museum en na de lunch de Grote Kerk.
Om een en ander verder te kunnen organiseren is het belangrijk te weten hoeveel deelnemers er hopen te zijn. Graag uw reactie voor 13 november naar Gerda van Beek (gerdavbeek@hotmail.com, 0642951760) of Mineke Hardeman (mhardeman@planet.nl; 0651424885)