Dringend leiding in het jeugdwerk gezocht!

Rond de Cunerakerk

Voor de vakantie hebben we een oproep om leiding in het jeugdwerk gedaan. Inmiddels is het catecheseteam weer op volle sterkte, zij kunnen dus starten.
Helaas heeft nog niemand zich gemeld voor het team van Rock Solid (groep 7 en 8) en Solid Friends (1e voortgezet onderwijs tot en met 15 jaar). Zij kunnen pas gaan starten als bij Rock Solid 1 en bij Solid Friends zeker 2 mensen het team komen versterken.
Wie zorgt ervoor dat ook zij van start kunnen gaan? Spreek ons na de dienst aan.
Mailen mag ook: marrit.debree@kpnmail.nl
Wim Blijderveen, Rene Stoker en Marrit de Bree.