Een lichtje voor……

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Zondag 21 november staan we in de Ontmoetingskerk stil bij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. We zoeken troost bij elkaar, bij het licht, de muziek en de beloften van God.

De dienst begint om 10.00 uur en is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl . Na afloop, van 11.30 – 12.30 uur kunt u een lichtje komen aansteken, wat luisteren naar livemuziek, stil even zitten of juist een luisterend oor vinden.

Van harte welkom !  pastoraatOK@pknrhenen.nl