Een nieuw geluid in de Ontmoetingskerk?

Ontmoetingskerk

Vanuit de gemeente bestaat al lange tijd de wens voor een orgel met een nog vollere klank en meer mogelijkheden.

Dit jaar is er een commissie aan het werk gegaan om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De commissie bestaat uit: Rein Voerman, Jan Bouwhuis, Wim Onink, Erik Voet en Rudolf van Tilburg. Uit dit onderzoek blijken er wel mogelijkheden te zijn om of uit te breiden of te vervangen. In de loop van deze maand verwachten we een voorkeur te kunnen bepalen. Het belangrijkste in het bepalen van de keuze wordt de te verwachten winst in klank en mogelijkheden en hoe staat dit in verhouding met de investering.

We verwachten begin volgend jaar een keuze te kunnen presenteren. Er zal dan ook gevraagd worden om hulp bij de geld werving voor het orgel, dit bedrag zal dan door het CvK verdubbeld worden. (tot max. € 40.000,00) Hij of zij die zich daarvoor wil inzetten, een periode van maxima drie maanden, mag zich melden bij; Sietze van Dijk of Kees Jochemsen of Hetty Zwijnenburg, ouderling-kerkrentmeester namens de Ontmoetingskerk.