Eindexamentijd

Rond de Cunerakerk

Verschillende jongeren zitten volop in de eindexamentijd. Wilt u hen gedenken in uw gebeden?
Jongeren, succes met de examens!