Fair climate fund

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

“Sindsdien 2017 dragen we als PGR te Rhenen bij aan ontwikkelingen in India via Fair Climate Fund dat o.a. het cook stove project heeft.
Hoofddoel is klimaatdoelen en sustainable developmentdoelen van de VN na te streven.
Van FCF was enige tijd geleden dhr. Crielaard in de regio en deze rapporteerde over de voortgang van het project.
Onze bijdrage maakt nazorg mogelijk waarbij coaches het gebruik van nieuwe methoden bestendigen en via voorlichtingsbijeenkomsten verdere verbeteringen voor onderwijstoegang, toegang tot overheidsvoorzieningen, hygiëne en milieubewustzijn promoten.
Via http://www.fairclimatefund.nl/alles-hangs-met-elkaar-samen/ is het verslag te vinden.
Verder had Pieter Vos, diaken van wijkgemeente Bethel de gelegenheid tijdens een reis te spreken met een vertegenwoordiger van ICCO. De vele open vuurtjes, binnen en buiten woonruimte vielen hem op en versterkte zijn indruk dat er nog veel te verbeteren is aldaar.”