Fietsroute: Sporen van de Moderne Devotie tussen Rhenen en Renkum

PKN breed

Langs de Rijn van Rhenen tot Arnhem zijn sporen te vinden van een belangrijke periode die aan de Reformatie is voorafgegaan. Met de herdenking van 500 jaar Reformatie is een aantal mensen uit de Protestantse Gemeente te Rhenen op zoek gegaan naar die sporen. De periode die Moderne Devotie genoemd wordt en in deze regio ook wel eens onder de naam Rijndevotie te boek staat levert interessant materiaal op. De gegevens zijn zo bij elkaar gebracht dat er een fietsroute is gemaakt. Deze route is  ongeveer 35 km lang en begint in Rhenen.
De route met toelichting en kaartjes is te verkrijgen bij Mineke Hardeman (mhardeman@planet.nl of 0651424885) en zal na de opening van de expositie ook in de Cunerakerk liggen.