Gastvrijheid voor vluchtelingen

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

‘Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’ (Hebreeën 13: 1-2)

Op het moment vormt ons land een veilige thuishaven voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden. In de Bijbel lezen we verschillende oproepen om gastvrijheid te bieden voor deze mensen. Om deze reden hebben een aantal gemeenteleden van diverse kerken in Rhenen een werkgroepje gevormd om gezamenlijk voorbereidingen te treffen voor de komst van vluchtelingen in onze stad. Op dit moment is de wijze waarop dit zal plaatsvinden nog niet helemaal duidelijk. Het zou mooi zijn als we gezamenlijk als kerk wat van onze tijd en talenten kunnen delen met onze gasten. We horen het graag van u als u hierbij betrokken wilt zijn. Ook als u vragen of zorgen heeft over de komst van vluchtelingen, kunt u deze met ons delen. Zodra er meer concrete zaken bekend zijn, hoort u van ons.

Namens de Protestantse Gemeente te Rhenen, Pieter Vos, Ton van Vliet, Stella Roos, Dick en Nicolette Kool, Kees Jochemsen, Rients en Marlien Niks, Mirjam van Dijk, Kees de Bree, Clemens Stolk en Andrea Stolk