Gebedsgroep Cunerakerk

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit17-03-2020
Tijd09.00
LocatiePetuniastraat 20
Extra omschrijving

Onze gemeente kent een gebedsgroep die eens per maand bijeenkomt om te bidden voor zaken die onze gemeente aangaan.
Het is ook mogelijk om in de bus achter in de kerk briefjes met gebedsintenties in te leveren, als u voor u zelf of iemand anders gebed wilt vragen.

Op deze wijze kunnen we in de gemeente met elkaar meeleven en elkaars noden bij God brengen.
De kerkenraad en de gebedsgroep nodigen u van harte uit om hier gebruik van te maken.

Hanneke Poot Tel.: 0317 618 669, Email: poot.vanderwindt@casema.nl

Gepke Petersen Tel.: 06 132 013 71, Email: pete5956@planet.nl