Geen avonddiensten / reserveren bijwonen dienst

Rond de Cunerakerk

De kerkenraad heeft besloten ook in juli en augustus geen avonddiensten te houden.

Er mogen geen twee diensten achter elkaar worden gehouden. (Wijkgemeente Bethel heeft in de middag om 16.30 uur dienst).
Het organiseren van een dienst ’s avonds via de livestream zou extra inzet van techniek en zangers vragen. In de vakantieperiode is dat nog lastiger.

Als u vanaf zondag 5 juli een eredienst (10.15 uur) wilt bijwonen, moet u het volgende doen.

Reserveren:

  • Voor donderdagavond 18.00 uur een mail sturen naar reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl
  • Als u geen email heeft: voor donderdagavond 18.00 uur bellen naar Mineke Hardeman (0317 357670). Als u mensen kent die mogelijk dit bericht niet ontvangen hopen wij dat u hen de gegevens wilt doorgeven.
  • U geeft hierbij aan of u alleen komt of met (hoeveel) gezinsleden en of kinderen naar de oppasdienst of kindernevendienst gaan..
  • Er is oppasdienst en kindernevendienst voor de ouders die naar de kerk kunnen. De kinderen voor de nevendienst gaan rechtstreeks naar de Koningskamer.
  • Uiterlijk zaterdagmorgen ontvangt u bericht of er plaats is voor u. Als er de eerstkomende zondag geen plaats is, wordt er automatisch een plaats voor u gereserveerd in de dienst van de week daarop.

Voor en na de dienst:

  • Bij aankomst bij en in de kerk zult u de kerkenraadsleden aantreffen die belast zijn met het aanwijzen van de plaatsen
  • Zij dragen een geel hesje en zullen u bij binnenkomst onder de toren wijzen op de paal met desinfectiemiddelen, u zo nodig vragen om anderhalve meter afstand te bewaren en vervolgens u de plaatsen wijzen
  • Mensen uit 1 huishouden mogen bij elkaar zitten, anderen zitten aan de uiteinden van de banken.
  • De banken/stoelen met een C zijn voor onze leden
  • Aan het einde van de dienst wordt u door de kerkenraadsleden gewezen op de looproute uit de kerk

Op 8 juli om 19.30 hopen we in een dienst het Heilig Avondmaal te vieren. U kunt zich daarvoor komende dagen ook aanmelden via het bovenstaande emailadres of telefoonnummer.