Geestelijke zorg voor hulpverleners

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Datum activiteit25-10-2023
Tijd19:45
Extra omschrijving

Iedereen is op zijn of haar manier wel eens hulpverlener: een praktische vraag van iemand die iets niet kan, een luisterend oor voor iemand die in een onmogelijke situatie verwikkeld is, een slachtoffer van een dramatisch ongeval. Op welke manier er ook een beroep op je gedaan wordt, het kan je ongemerkt of ongewild in een situatie brengen waarin je zelf ook hulp nodig hebt.

Leon Bal is predikant en brandweerman, en in die hoedanigheden direct betrokken bij acute situaties in gemeente en maatschappij. Hij wil zijn ervaring delen in het bijstaan van hulpverleners. De vraag die op deze avond centraal staat is: welke hulp biedt je hulpverleners en hoe zorg je als hulpverlener goed voor jezelf? Deze avond biedt een methode aan om ook naar je eigen veerkracht te kijken en dat bespreekbaar te maken.

U bent op woensdag 25 oktober welkom in de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan 1 in Rhenen. Inloop vanaf 19:45, en er wordt een vrijwillige bijdrage gevraag van €5,=. Om in te schatten hoe groot de interesse is verzoeken wij u per e-mail aan te melden via tov@pknrhenen.nl