Gemeenteavond 29 september 2021

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit29-09-2021
Tijd19:30
LocatieCunerakerk
Extra omschrijving

Graag nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeenteavond op woensdag 29 september 2021 in de Cunerakerk. Het onderwerp dat de kerkenraad deze avond met u wil bespreken is de  “doop door onderdompeling.”

Als u vragen aan de kerkenraad wilt stellen over andere onderwerpen,  dan kan dat deze avond uiteraard ook.  Een uitnodiging met de toelichting op het programma voor deze avond  volgt nog. De kerkenraad vraagt u deze datum te reserveren in uw agenda.