Gemeentebrief in de maak!

Rond de Cunerakerk

U bent van ons gewend dat wij rond deze tijd van het jaar een gemeentebrief maken. Daarmee willen wij u op de hoogte brengen van activiteiten in onze wijkgemeente.

Op dit moment ligt de nieuwe gemeentebrief bij de drukker. Wij hopen de brief op zondag 11 maart aan u te kunnen meegeven.

Wat vindt u onder andere in deze brief?

  • Het onderwerp voor de komende wijkkringavonden (het gevoel van (on)veiligheid in onze samenleving) wordt toegelicht.
  • De diaconie en het College van Kerkrentmeesters informeren over hun activiteiten.
  • En er is een intrigerend verhaal in de brief opgenomen over een koning van Israël die langs Rhenen is gevaren!

Voor wie niet wachten kan tot volgende week: U vindt de gemeentebrief op onze website bij de zondagsbrieven.
Adrie Stoker, scriba