Gemeentebrief juli 2019

Rond de Cunerakerk

Er is een nieuwe gemeentebrief, waarin u actuele informatie aantreft over onze wijkgemeente. De brief is digitaal verzonden naar de bij ons bekende e-mailadressen van gemeenteleden.
Wanneer wij van u geen mailadres hebben, ligt er vandaag een papieren versie voor u klaar achterin de kerk. Als u de brief voortaan via de mail wilt ontvangen, wilt u dan s.v.p. uw mailadres sturen naar de scriba. U doet ons daar een groot plezier mee.
Als u geen brief via de mail hebt ontvangen en er ook geen papieren versie voor u is, neem dan s.v.p. contact op met de scriba: scriba-wijkrdc@pknrhenen.nl.

NB. de gemeentebrief is ook in het met wachtwoord afgeschermde gedeelte van de website te lezen.