Gemeentebrief

Rond de Cunerakerk

De kerkenraad hoopt over een aantal weken weer een gemeentebrief uit te brengen met informatie over onze gemeente. Om papier, kosten en werk te besparen, willen we de gemeentebrief zoveel mogelijk digitaal bij u bezorgen. Daarvoor hebben we uw emailadres nodig.

Bij de bloemengroet in de Cunerakerk liggen lijsten. Wij vragen u uw emailadres daarop te noteren.
U kunt uw mailadres ook doorgeven op zbcunera@pknrhenen.nl.
Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Adrie Stoker, scriba