Gesprekje met de kinderen over het Heilig Avondmaal

Rond de Cunerakerk

Afgelopen zondag vierden wij het Heilig Avondmaal.

Voordat de kinderen naar hun nevendienst gingen heeft dominee Meertens ze gevraagd aan tafel te komen zitten.
Hij heeft ze verteld wat de betekenis is van het stukje brood dat je aan tafel krijgt.

Iedereen krijgt een heel klein stukje brood, daar kun je niet van leven.
Het brood verwijst naar de Here Jezus Christus.
Alle stukjes brood verwijzen naar een (die) eenheid. Ze passen allemaal keurig in elkaar.
Hij hoopt dat de kinderen later één met God willen zijn door zo’n klein stukje brood met ons te eten.