Gevonden voorwerpen in de Koningskamer

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

In de loop van de tijd zijn er aan de kapstok in de Koningskamer wat spullen blijven hangen;
vergeten mee naar huis te nemen door bezoekers.

De gevonden voorwerpen zijn nu overgebracht naar de Cunerakerk. Mocht u iets missen, dan kunt u bij de koster informeren.