Gratis vakantie?

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Onderstaand bericht ontvingen we van de IZB, iets dat we graag doorgeven. Diaconie PGR

Beste scriba, beste diaconie,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Ook dit jaar kunnen gezinnen, die rond de armoedegrens leven, gratis op vakantie op een van de drie pop-upcampings van Dabar*!

Vorig jaar is de IZB dit nieuwe initiatief gestart: Pop-upcampings voor gezinnen die het financieel zwaar hebben en niet met elkaar op vakantie kunnen. De gezinnen die we vorig jaar hebben ontvangen hebben dit initiatief zeer gewaardeerd. Ze zijn echt tot rust gekomen en hebben een hele leuke en ontspannen week gehad. Ook kon op een praktische en toegankelijke manier iets van het evangelie gedeeld worden. Daar zijn we dankbaar voor. Daarom gaat de IZB hier graag mee door.

Vorig jaar hebben we u een mail gestuurd met de vraag om gezinnen die van een minimum aan inkomen moeten rondkomen attent te maken op dit initiatief. Mooi dat er ook via de diaconieën gezinnen op de campings zijn geweest! We willen graag de diaconieën blijven betrekken bij deze Pop-upcampings.

Op onze website is een pagina ingericht met meer info en directe aanmeldmogelijkheid; www.izb.nl/popupcampings.

Kent u gezinnen die graag op vakantie willen maar dit niet kunnen betalen omdat ze van een minimuminkomen moeten rondkomen? Breng hen dan van dit initiatief op de hoogte zodat zij ook op vakantie kunnen! Om zoveel mogelijk gezinnen de gelegenheid te geven voor een vakantie op een pop-upcamping, kan een gezin zich eenmaal per 3 jaar inschrijven.

Kent of bent u een gezin dat hiervoor in aanmerking zou komen, neem dan contact op met de diaconie van onze kerk via mailadres Diaconiepgr@pknrhenen.nl