Gratis WiFi! Netwerken beschikbaar! God en mensen met elkaar verbonden?!

Ontmoetingskerk

Datum activiteit05-02-2017
Tijd10:00 - 11:00
Locatie
Extra omschrijving

Gratis WiFi! Netwerken beschikbaar!
God en mensen met elkaar verbonden?!

Op zondag 5 februari wordt er in de Ontmoetingskerk een Werelddiaconaatdienst gevierd waarin dominee Egbert Fokkema uit Twello voorgaat. Het thema van de dienst is ‘Gratis WiFi! Netwerken beschikbaar! God en mensen met elkaar verbonden?!’ In het dagelijkse leven is WiFi een eerste levensbehoefte geworden. Maar het gebeurt regelmatig dat de verbinding met een netwerk mislukt. Berichten niet weggestuurd kunnen worden of niet aankomen. Gaat het zo soms ook niet met het zoeken naar de verbinding met of (blijven geloven) in God? Zoeken we een heel ander netwerk of haken we af als die verbinding niet meer lijkt te lukken? Helpen we elkaar met het blijven geloven, hopen en liefhebben? Is Christus nog steeds te vinden als onze Helper en Redder? Kiezen wij het juiste wachtwoord, netwerksleutel en methode? Benaderen we de helpdesk indien daaraan behoefte is? Wees van harte welkom in deze dienst die om 10.00 uur begint in de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan in Rhenen. Iris de Jong-Maatman(zang) en Warner Maatman(piano) verlenen hun muzikale medewerking in deze dienst. Na de dienst is er koffie drinken en gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten.