Help een stille coronaramp voorkomen!

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

De diaconie vraagt jullie aandacht voor het volgende:

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp te voorkomen!

U kunt uw  bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona

Kijk “Help een stille coronaramp voorkomen (1:40)” van Kerk in Actie op Vimeo. The video is available for your viewing pleasure at https://vimeo.com/418479672 If you like this video, make sure you share it, too! Vimeo is filled with lots of amazing videos. See more at https://vimeo.com.