Helping to serve- nieuwsbrief Eliana en Joost

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Het College van Diakenen steunt Eliana en Joost gedurende drie jaren in hun levensonderhoud. Zij werken voor Christian Refugee Relief (CRR). Voor meer informatie, zie onderstaande nieuwsbrief.

Helping-to-Serve-Nieuwsbrief-maart-2022-Joost-en-Eliana-Helping-to-serve.