(Her-)bevestiging en afscheid ambtsdragers

Rond de Cunerakerk

In de morgendienst van 8 september 2019 zal een aantal gemeenteleden worden (her-)bevestigd in hun ambt.

  • Frederike Brouwer zal worden herbevestigd als diaken.
  • Bep Gerritse, René Stoker en Heleen Timmerman zullen worden herbevestigd als ouderling.
  • Berend Jan van Westreenen zal worden bevestigd als ouderling/ kerkrentmeester.
  • Jorine Verburg en Gerry Lodder zullen worden bevestigd als ouderling. Zij zullen samen het ouderenpastoraat gaan verzorgen.
  • Bas van de Beek zal worden bevestigd als ouderling.
  • Astrid Harbers en Boudewijn Ridder zullen worden bevestigd als diaken.

In deze dienst zullen de kerkrentmeesters Dik van Dam en Herman Beumer worden voorgesteld aan de gemeente.

De kerkenraad is dankbaar dat deze gemeenteleden het ambt (opnieuw) op zich willen nemen en beveelt hen in uw voorbede aan.

In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Gerri Suijker en de diakenen Bart Achterberg en Clemens Stolk.