Herfst- en winterprogramma Ontmoetingskerk (TOV)

Ontmoetingskerk

Je vindt hier een beknopt overzicht van komende activiteiten, waaronder een aantal bijzondere
vieringen. Daarnaast een breed scala thema-avonden, kringen, excursies, groene-kerk-
activiteiten, een kloosterbezoek, een creamarkt, en nog zoveel meer, georganiseerd door de
werkgroep TOV. Het is een verrassend geheel geworden met meditatieve momenten, ruimte
voor kunst en poëzie, en ‘handen uit de mouwen’, bv voor het diaconale project
‘Weeskinderen in Ruanda’!
We hopen dat je het met plezier doorbladert, kans ziet om mee te doen, en dat we het
programma kunnen uitvoeren.Moge het ons helpen om ‘het goede leven te vieren en te bloeien
in Gods licht’. Mocht het anders lopen, dan informeren we je zo goedmogelijk via socialmedia,
kerkblad en de wekelijkse zondagsbrief. Tot ziens in de Ontmoetingskerk!

Hierbij de link naar het progrmmaboekje: ontm kerk programma 2020