HET JEUGDWERK GROEIT En we hebben jou nodig!

Rond de Cunerakerk

Beste gemeenteleden,

Als wijkgemeente mogen wij ons verheugen in een groeiend  aantal jongeren en daarmee samenhangende activiteiten op het gebied van het jeugdwerk. Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren is het dringend nodig dat er gemeenteleden mee willen helpen in de leiding.

In de onderstaande notitie worden alle activiteiten opgesomd. Wij vragen u dringend om te kijken of u bij een van de activiteiten zou kunnen helpen, zodat het jeugdwerk in onze gemeente voortgezet kan worden.

Met vriendelijke groet
Adrie Stoker, scriba

 

HET JEUGDWERK GROEIT –En we hebben jou nodig!

Om komend seizoen weer goed te draaien hebben we nog jeugdleiders nodig. Meer jeugdleiders betekent in sommige gevallen dat je minder vaak aan de beurt bent om bijvoorbeeld de voorbereiding op je te nemen. Maar nog belangrijker: meer jeugdleiders betekent meer mensen die om de jongeren heen kunnen staan. Weer iemand extra die een jongere aandacht kan geven.

Misschien denk je dat het niks voor jou is, maar we vragen je toch om na te gaan of dat echt zo is. Wie weet wil je toch eens meekijken of moet je aan iemand denken uit je omgeving.

 • COMMISSIE GELOOFSOPVOEDING
  De commissie geloofsopvoeding houdt zich bezig met de behoefte van ouders en gezinnen binnen de gemeente. Zo zijn er de Verlangen Naar Meer-groepen waarbij doopouders met elkaar optrekken. Op die manier blijft de doop niet een momentopname, maar kunnen ouders ook samen en van elkaar leren over opvoeding en geloofsopvoeding. Na 4 jaar is er een speciale dienst voor de groep waarbij de doop van de kinderen wordt herdacht.
  Ook losse activiteiten rondom opvoeding worden jaarlijks georganiseerd, zoals een toerustingsavond.
  Daarnaast worden er grote acties gedaan om de verbinding van de gemeente te vergroten. Een voorbeeld hiervan is Sint Pannenkoek.
  Een rol in dit team betekent dat je ongeveer elke 2 à 3 maanden bij het overleg aansluit, van hooguit een uur. Daarnaast kan je uitvoerende taken oppakken die bij je passen.
  Contactpersoon: marrit.debree@kpnmail.nl
 • KINDERNEVENDIENST
  Tijdens de zondagsdienst is er speciaal voor kinderen een apart programma. Hier kunnen ze op hun eigen niveau en tempo leren over het geloof. Dit gebeurt door het vertellen van (bijbel)verhalen, liedjes, spelletjes en knutselwerkjes. Hierbij wordt een methode gevolgd die creatief is in te vullen.
  Als jeugdleider wordt je ingeroosterd en ben je ongeveer een keer per 2 maanden aan de beurt. Een team bestaat vaak uit “volwassen” jeugdleiders in combinatie met hulpleiders die soms nog “junior” jeugdleiders zijn. Samen zorg je er voor dat elk kind aandacht krijgt en wordt geholpen met uitleg en bij vragen.
  De kindernevendienst is ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen. De jongste groep bestaat uit kinderen uit groep 1&2. Daarna komt de leeftijd van groep 3,4&5. Beide groepen hebben een kernteamlid. Dit kernteamlid is de schakel tussen de jeugdleiders van de betreffende leeftijdsgroep en het geheel van nevendiensten. Zij communiceren over hoe het gaat, wat er nodig is en leuke acties. Tot slot maken ze het rooster (of zorgen dat dit wordt gemaakt) en beheren de sleutel tot de methode.
  WAAR EN WANNEER: Koningskamer, zondagochtend tijdens de kerkdienst (het ligt aan de coronamaatregelen of kinderen in de dienst beginnen en terug komen naar de kerkzaal voor de zegen).
  Contactpersoon: ericaderidder@live.nl

 

 • TIENERNEVENDIENST
  De tienernevendienst is een activiteit voor tieners uit groep 6,7&8. Als jeugdleider bereid je een programma voor dat leuk is en uitdagend. Het doel is vooral om de kinderen iets mee te geven van het geloof en aan te sporen om zelf ook na te denken over wat zij geloven. Dit voer je tijdens de kerkdienst in een aparte ruimte uit.
  Aan het eind van een seizoen denk je mee over de overstapdienst, waarbij we als gemeente stil staan bij groep 8 die zal overvliegen naar de middelbare school. Soms zijn er tijdens het seizoen leuke acties waarop je kan inspelen. Dit kan onder andere doordat we als jeugdwerk een ketting willen vormen waar jongeren makkelijk hun weg in kunnen vinden.
  Als jeugdleider ben je 1 keer in de maand aan de beurt. Dit kan veranderen wanneer het aantal jeugdleiders groeit. Het hangt af van het aantal jeugdleiders hoe vaak de tienernevendienst per maand zal plaatsvinden. We hopen 2 tot 3 keer.
  Er wordt nu nog nagedacht over de creatieve invulling van het programma. Er is een methode, maar die is heel breed en dus ook breed in te vullen qua vorm.
  Er wordt vanuit het kernteam nevendienst en vanuit het jeugdteam gevraagd om 1 aanspreekpunt/kernteamlid. Deze houdt de planning bij en geeft signalen over en weer. Ook deze rol in het team is nog niet vervuld.
  WAAR EN WANNEER:  Locatie wordt waarschijnlijk de Westpoort, zondagochtend tijdens de kerkdienst (het ligt aan de coronamaatregelen of kinderen in de dienst beginnen en terug komen naar de kerkzaal voor de zegen).
  Contactpersoon: rdcjeugd@gmail.com
 • SOOS
  Bij de soos komen kinderen van groep 3&4 en groep 5&6 bij elkaar voor een (bijbel)verhaal en leuke knutselwerkjes. Dit seizoen voor het eerst willen we de groepen opsplitsen. Er zijn zoveel kinderen dat de kwaliteit van aandacht in gevaar kwam. Door de groep op te splitsen hopen we elk kind de aandacht te geven die het nodig heeft, maar daarbij is er dus wel meer leiding nodig. De tweede groep begint namelijk met het verhaal wanneer de eerst groep nog bezig is met de knutselwerkjes. Hierdoor kan er een overlap zijn van jeugdleiders, maar moeten er ook extra mensen worden ingeroosterd.
  WAAR EN WANNEER: De Ontmoetingskerk (kelder), vrijdagavond op de oneven weken, 18:30-19:30 uur (groep 3&4) en 19:15-20:15 uur (groep 5&6)
  Contactpersoon: kindersoos@hotmail.com
 • ROCK SOLID
  Als jeugdleider bereid je regelmatig het thema voor en zorg je dat jouw teamleden van tevoren op de hoogte zijn van wat je van hen verwacht. De thema’s worden aangedragen in de vorm van Rock Solid programma’s. Hierin staat een voorbeeld van de ‘preek van de week’ en verdere invulling aan spelmateriaal. Hierin is echter ruimte voor eigen creativiteit.
  Per avond wordt er een jeugdleider ingeroosterd voor de voorbereiding van de preek van de week. Een andere verzorgt de spellen. Vaak is er een derde jeugdleider aanwezig die geen actieve rol heeft in de voorbereiding en daardoor juist ruimte heeft om in te springen in de groep. Dat betekent dat elke jeugdleider ongeveer een keer per maand aanwezig moet zijn en een keer per twee maanden een spel of preek van de week moet voorbereiden. Als er meer teamleden komen, wordt de frequentie van voorbereiden minder. De frequentie van het aanwezig zijn blijft gelijk, want ook deze groep is groot en groeit elk seizoen weer. Meer jeugdleiders betekent meer aandacht voor elke tiener en meer kans op mooie gesprekjes.
  WAAR EN WANNEER: De Ontmoetingskerk (kelder), vrijdagavond op de even weken, 19.40-21.10 uur
  Contactpersoon: rocksolidrhenen@hotmail.com
 • SOLID FRIENDS
  Solid Friends is een activiteit waar per avond een thema centraal staat dat dicht bij de leefwereld van tieners staat. De avond bestaat uit een stukje zingeving en gesprek, en een groot deel ontmoeting en gezelligheid. Door een laagdrempelige activiteit neer te zetten, kan Solid Friends ook uitnodigend zijn voor jongeren uit de buurt. Denk aan een potje voetbal op het veldje vlakbij de kerk.
  Als jeugdleider bereid je een keer in de 2 maanden ongeveer het stukje zingeving voor. Daarnaast kan je ook nog zelf spellen verzinnen bij het thema of iemand vragen dat te doen. Je kan er ook als team voor kiezen om de rest van de avond vrije inloop te houden met spellen achter de hand voor wie wil of om het groepsproces te ondersteunen.
  Je bent wel elke activiteitenavond aanwezig om relaties op te bouwen met de tieners. Dit betekent dat je een keer in de twee weken op vrijdagavond ongeveer 3 uur aanwezig bent, van 19.30-22.30 uur ongeveer.
  WAAR EN WANNEER:  Ontmoetingskerk, vrijdagavond 20.00-22.00 uur ongeveer activiteit duur, op de oneven weken.
  Contactpersoon: johanna.debree@yfc.nl
 • CATECHESE
  De Catechese is een serieuzere en korte avond met een redelijk vast programma. Voor het seizoen begint, worden er thema’s en Bijbelteksten uitgekozen. De worden dan de avonden uitgelegd en in kleine groepjes besproken.
  Als jeugdleider bereid je dit programma eens in de maand of in de 2 maanden voor en ben je elke avond dat er catechese is bij, om een groepje te leiden in het gesprek.
  WAAR EN WANNEER: Koningskamer, zondagavond 18.30-20.30 uur (waarschijnlijk de 2de en 4de zondag vd maand, maar dit moet nog worden ingepland)
  Contactpersoon: riann.bos@gmail.com

 

Training toerusting en evaluatie

Bij elke rol als jeugdleider wordt je een aantal keer per jaar uitgenodigd voor training, toerusting en evaluatie. Je staat er niet alleen voor, maar werkt samen in leuke teams.

Laat het vooral weten als er vragen zijn of je (vrijblijvend) meer info wil! Dat kan direct door de contactgegevens die bij de activiteit in de seizoensplanning staat, of als je twijfelt welke groep bij je past via annemarieke.slok@yfc.nl. We dagen je uit om een keer mee te draaien!

En 1 tip: denk niet in leeftijd. Aansluiting zit niet in leeftijd, maar in oprechte interesse ?

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad
Anne-Marieke Landwaart
Jongerenwerker Wijkgemeente Rond de Cunerakerk