Hoe belangrijk is muzikale ondersteuning bij de eredienst

Ontmoetingskerk

Een avondje naar een orgelconcert kost al gauw € 8. (bioscoop, theater is meer). Iedere zondag krijgen we een deel van zo’n concert. We gaan 40 maal ter kerke en laten we er nu eens een jaar € 2 per zondag voor reserveren. Dat is op jaarbasis € 80. Ronden we af op € 100. Met 300 maal halen we in één keer de € 30.000. Voor kleine beurzen zal dit te veel gevraagd zijn. Er moeten ook een paar uitschieters naar boven bij horen. Met te kleine bedragen redden we het niet om het orgel uit te breiden. We hoeven zo maar één maal een beroep op u te doen. We vragen deze toezegging slechts éénmalig.