Protestantse Gemeente te Rhenen

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is in 2004 ontstaan door een fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Dit samengaan op landelijk niveau was al voorafgegaan door samenwerking in verschillende vormen tussen plaatselijke (wijk)gemeenten.

De Protestantse Gemeente te Rhenen(PGR) maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland .

Ze staat in de eeuwenlange traditie van de algemene christelijke kerk.

De PGR wordt gevormd door drie wijkgemeenten. Elke gemeente legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Gelovigen met een heel verschillende achtergrond en geloofsbeleving vinden er een plek. Die verscheidenheid versterkt de solidariteit. We hebben elkaar nodig om kerk te zijn, in deze tijd, in deze stad.
In de wijkgemeenten klopt het hart van de kerk. Daar houden we de lofzang gaande, daar wordt het Woord verkondigd en vieren we de sacramenten van doop en avondmaal. Deze geloofsgemeenschappen zijn inspirerende ontmoetingsplaatsen voor het gesprek over vragen van geloven en leven, voor de geloofsoverdracht aan nieuwe generaties en voor de roeping tot zending en diaconaat.

De kerkdiensten vinden plaats in twee gebouwen, zijnde de historische Cunerakerk, een laatgotische kerk in het middelpunt van de stad en de Ontmoetingskerk, een modern gebouw waar naast de kerkzaal ook diverse ruimtes beschikbaar zijn voor vergaderingen en bijeenkomsten.

 

Kerkdiensten

Ontmoetingskerk
Rond de Cunerakerk
Bethel
  • Zondag 11 juni (08:45)
    Reguliere dienst
    A.C. Borsje
  • Zondag 11 juni (16:30)
    Voorbereiding Heilig Avondmaal
    H.I. Methorst

Luister live

- Ontmoetingskerk
- Cunerakerk

Nieuws

Agenda