Huiskring

Bethel

We behandelen op de kringavonden gedeeltes uit het evangelie Marcus. Rondom het Thema: `wie is die Jezus toch`? Bijvoorbeeld over de 4 vrienden en hun zieke vriend, Marcus 2:1-12 Hun vriend moet bij Jezus zijn! Door niets en niemand laten ze zich tegenhouden. Over vriendschap gesproken! Dwars door het opengebroken dak laten ze hun vriend voor de voeten van Jezus zakken. Jezus ziet hun hoop en vertrouwen dat Hij kan helpen. Eerst vergeeft hij de zonden van deze man, maar God kan toch alleen zonden vergeven? Jezus gebruikt dit moment om tegen de heersende macht in te gaan en zichzelf bekend te maken als de Mensenzoon, Dan: 7:14. En uiteindelijk geneest Hij de zieke vriend.

We beginnen elke avond met liederen te zingen en gebed en behandelen dan de gespreksvragen. Als afsluiting doen we een kringgebed. We hebben mooie gesprekken die ook persoonlijk worden, nu we een tijd met deze groep onderweg zijn is het mooi dat vertrouwen te zien om persoonlijke dingen met elkaar te delen. We kennen elkaar in Jezus Christus en zo maken we als kleine groep, deel uit van die wereldwijde Kerk. Dit seizoen hebben we nog 1 avond en dan hopen we in september weer te starten.