Huwelijksjubilea

Bethel

Het is goed om met elkaar mee te leven in tijden van tegenspoed maar ook bij een huwelijksjubileum. Tot voor kort werden de huwelijksjubilea bijgehouden door het kerkelijk bureau. Dat gebeurt echter niet meer. Stelt u het op prijs dat er vanuit de gemeente en de kerkenraad aandacht is voor uw jubileum dan ontvangen we graag bericht van dit heuglijke feit. U kunt het bericht doorgeven aan de scriba of uw wijkouderling.