Impressie doopdienst 11 oktober 2020

Ontmoetingskerk

Zegen
Gesproken:
Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen.
Moge je de wind altijd in de rug hebben.
Moge de zon schijnen warm op je gezicht.
Moge de regen vallen zacht op je velden.
En totdat wij elkaar ontmoeten:
moge God je bewaren in de palm van zijn hand

Gezongen:
Leven is van zeven dagen
lief en leed, verdriet en licht.
Stappen zetten, wegen wagen,
goede toekomst in het zicht.
Mogen wij elkander dragen
op de weg die voor ons ligt.
Wind en adem, geest en leven
vol beweging, storm en vuur,
moge ons bezieling geven,
in de winter, koud en guur
dat wij doorgaan onze wegen,
dat wij voortgaan dag en uur.

Mag ik jou opnieuw ontmoeten,
vriend, vriendin, vergeet mij niet,
zal ik jou opnieuw begroeten,
met mijn ogen met mijn lied.
Mag ons in zijn hand behoeden
God die lief is en ons ziet.