Impressie kinderdienst

Ontmoetingskerk

Wat een feestelijke dienst afgelopen zondag met een kerk vol kinderen ! We mochten met Martha een maaltijd bereiden voor Jezus … en Maria haar zus kwam maar niet helpen . Zij bleef bij Jezus en zijn discipelen …wat raar !?? Nee…
Wij leerden dat we naast ons drukke leven ook rust mogen nemen en stil zijn voor elkaar en voor Jezus. We luisterden na ons drukke werken aan tafel naar de zee en mooie pianomuziek . We vielen bijna in slaap …De ouders die er ook waren schreven hun drukte en zorgen op een to do lijstje en die brachten we bij de Paaskaars .
Jezus, ik vertrouw op U ?