Informatie voor komende vieringen

Ontmoetingskerk

Vanwege het besmettingsgevaar met het coronavirus en de landelijke instructies heeft ook onze wijkgemeente moeten besluiten tot een geheel andere opzet van de vieringen in de komende weken. U heeft dat de afgelopen zondag al kunnen merken. Het is de bedoeling dat ook in de komende weken op zondagmorgen een korte besloten viering zal worden gehouden, die uitgezonden wordt via internet. Het zijn dus vieringen, bedoeld voor u thuis! Een besloten viering houdt in, dat we een groepje gemeenteleden vragen om aanwezig te zijn in de kerk: een ouderling, een diaken, een koster, enkele mensen van beeld en geluid en enkele zangers. In deze vieringen zullen de eigen wijkpredikanten voorgaan; op 29 maart ds. Inge de Jong – Baerends, en ds. Ton van Vliet op Palmzondag 5 april.
Op dit moment kunnen we nog niet overzien wat de situatie na 5 april precies zal zijn. Wat we nu al wel weten, is dat de medewerking van cantorij en gospelkoor in de week naar Pasen toe, de Goede Week, niet door zal gaan. Het zou goed kunnen zijn, dat we ook op Witte Donderdag 9 april (19.30 uur), Goede Vrijdag 10 april (19.30 uur), Stille Zaterdag 11 april (21.30 uur) en Paasmorgen 12 april (10.00) nog moeten uitgaan van besloten vieringen, uitgezonden via internet met het oog op u, thuis. En dat geldt ook voor de viering op zondag 19 april, waarin ds. Inge de Jong zal voorgaan. Als u bepaalde gebedsintenties heeft, geef dat dan alstublieft door aan de predikanten!
Uiteraard hopen we, dat vóór Pasen de beslotenheid opgeheven is en we iedereen weer van harte welkom kunnen heten in de kerk. Mocht dat het geval zijn, dan komen ook activiteiten zoals de Paaswake door jongeren en het paasontbijt op Paasmorgen weer fris in beeld. Maar we moeten er ernstig rekening mee houden, dat dit deze keer niet het geval zal zijn. We zullen ons uiterste doen om via de website, facebook, e-mail, digitale zondagsbrief en via mondelinge communicatie elkaar op de hoogte te houden.
Op deze manier hopen we de gemeenschap met God en elkaar te blijven beleven en voeden. We zijn en blijven op weg naar Pasen. We wensen elkaar gezegende vieringen toe.

ONDER VOORBEHOUD: PAASONTBIJT ZONDAG 12 APRIL
Als het kan doorgaan, wordt het natuurlijk dubbel feest. Maar als het niet verantwoord is, gaat het niet door. Toch maken we u voor de zekerheid graag attent op het jaarlijkse Paasontbijt in de kerk. De opzet is: ieder neemt iets mee. Denk aan brood, bolletjes, beschuit, croissantjes, jam, kaas, worst, eiersalade, fruit en andere lekkernijen. Dan maken we er met elkaar een feestelijk ontbijtbuffet van! Voor thee, melk, sap, boter en eieren wordt gezorgd.
Wel graag even opgeven via e-mail: tov@pknrhenen.nl of via de lijst in de hal. Dan weten we hoeveel stoelen er klaar moeten staan en hoeveel eieren we moeten koken! De inloop voor het ontbijt is vanaf 8.45 uur (inleveren producten), aanvang ontbijt om 9.00 uur.