Inzage begroting 2023 College van Kerkrentmeesters

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

De begroting van het College van Kerkrentmeesters voor 2023 ligt vanaf 15 november tot 1 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau (tijdens openingstijden).